Hearts Center Logo

HeartsCenter SWEDEN

 

Rejoicing in Spiritual Rebirth

 
 

Om HeartsCenter UndervisningHeartstreams™ Dekret/BönerEvenemang Kontakta Oss Hem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kort Presentation

 

Välkommen till The HeartsCenters svenska hemsida.

The HeartsCenter är en rörelse som är grundat av det Stora Vita Brödraskapet. Syftet är att ge  en kontinuerlig undervisning för att hjälpa de andligt intresserade att bli ett med sitt Högre Jag här och nu för att stråla ut t.ex. frid, frihet och upplysning till andra människor och genom enhet med sitt Högre Jag, att vara en katalysator för den Gyllene Tidsåldern. Det Stora Vita Brödraskapet kommunicerar med var och en som kan lyssna till deras röst. The Hearts Center Budbärare David C. Lewis, dikterar budskap från Mästarna. Dessa budskap kallas dikteringar eller HeartsStreams.

(Ordet "Vita" syftar till det vita ljuset som omger de Uppstigna Mästarna.)

Alla intresserade kan ta del av ny undervisning på engelska genom att gå till The Hearts Centers hemsida som nästan dagligen uppdateras med ny undervisning från Mästare såsom Saint Germain, Jesus, Gautama Buddha och många andra.  The Hearts Center ger ut nästan all undervisning helt gratis.

Det pågår ett kontinuerligt arbete med att översätta undervisningen från Hearts Center till svenska.  Du hittar dikteringar som är översatta till svenska genom att klicka på Heartstreams till vänster.

De som studerar The Hearts Centers undervisning i Sverige bor utspridda över landet. Det finns inga fysiska center, inte heller någon form för medlemskap. Då och då träffas man för olika evenemang. De som arbetar t.ex. med översättningar träffast oftast virtuellt via Internet.

Här hittar du ett informationsblad om The Hearts Center™. Klicka här för att läsa PDFfilen.

Här finns också en mycket interessant video presentation om Heartscenter. (Windows Media Player behövs)

 

En Välkomsthälsning från Grundläggaren

Budbäraren David C. Lewis

 

Min definition av Hearts Center

David C. Lewis

Hearts Center rörelsen består av många hjärtvänner vars mission är att upprätthålla ljusbalansen på Jorden genom att först uppnå personlig upplysning via sin egen Gudskälla eller Gudsnärvaro. Med de uppstigna Mästarna som våra äldre bröder och systrar på vägen och som gudomliga exempel på osjälviskt levende, har var och en av oss en möjlighet att gå framåt i lärjungeskap mot himmelsfärdens mål genom avancerande studier av visdomens undervisning och i tjänande till livet genom nådens och medkänslans kärleksfulla handlingar.

Vi är en dynamisk rörelse. Vi mediterar och ger olika mantran och dekret. Vi andas andlig eld. Vi dansar och sjunger. Vi ser på morgonsolen och känner dess strålning. Vi lever för ljuset.

Våra sammankomster, vårt andliga arbete och Meru University kurser är upplyftande och inspirerande. Alla bidrar på något sätt. Vi är ett världsomfattande samfund av hjärtvänner sammanknytna genom vår kärlek till Gud och till Gudsflamman inom var och en.

Som en budbärare har jag ett jobb att göra och det är att ge dagsfärsk undervisning, direktiv och inspiration från Mästarna till deras studerande – laddat med deras kosmiska energi som alltid inspirerar oss att sträcka oss för att nå högre. Även om Mästarna har en plan, avslöjar de inte för mycket på förhand.  Detta för att vi ska sträcka oss, men också att vi genom fri vilja kan välja att fullfölja deras uppmaningar och projekt eller inte, baserat på vår tillgänglighet, resurser och egna önskningar.

Även om vi accepterar sanningen i den mystiska vägen inom alla religioner, är vi inte bundna av doctrin och dogma. Vi accepterar och respekterar folk som de är. Vi dömer dem inte baserat på tidigare paradigmer. Vi lyssnar uppåt samtidigt som vi lyssnar till hjärtana till de som behöver hjälp på Jorden. Våra liv är aldrig tråkiga för vi har goda möjligheter att tjäna och detta är vår stora glädje.

Vi är annorlunda än tidigare uppstigna Mästarnas rörelser även om vi accepterar den stora välsignelsen och grunderna som har blivit lagda av de tidigare rörelserna. Vi har mottagit dikteringar från många nya Mästare som vi tidigare inte har hört om – Mästare såsom Buddha från Plejaderna och Buddhorna av den gyllene-rosa strålen. Vi har njutit av utstrålningen och undervisningen från Amaryllia, Jasmine, Gladalot (Guy Hudson), Mary W. (Wrobleski), Maryon, the Voice of Stillness (Stillhetens Röst), Saint Gemma, Sita, Paracletus, Suryaji (Ramakrishna), The Silent One (Den Tyste), Joviel, The Spirit of Grace, John Paul II, Virtue, The Spirit of China (Kinas Ande), Guru Nanak, Lady Elisabeth (Caspari), Alice Boscow, Valiant (Herbert Beigel), Omraam (Mikhaël Aïvanhov), Dr. James Burns, Jar-El-Um och the Spirit of Christmas(Julens Ande). 

Var och en av dessa Mästare har en djupgående undervisning och utstrålning att skänka oss. Många har band till våra hjärtan, för några har vi personligen känt och sett ljuset expandera inom dem tills en dag de försvann för att återkomma i sina ljuskroppar, klara att hjälpa oss i vår mission.

Vi är mystikerna. Då och då missförstådda men vi fortsätter att ge kärlek till alla människor och att göra vårt arbete. Ofta är vårt arbete osynligt. Ja vi är närvarande, omtänksamma och insiktsfulla. Vi har tagit undervisningen till hjärtat och lever i den dag efter dag. Vi gör vårt bästa, vi gör misstag och faller – men vi reser oss igen, borstar av oss och går vidare. Vi fortsätter Brödraskapets arbete – komma vad som komma vill.

Till var och en av er som har givit stöd till denna rörelsen, säger jag, Tack!

-David C. Lewis

 

 

Wash Europe in Crystal Light

Wash Europe in Crystal Light (inga bilder)

Adobe Acrobat Reader behövs. Adobe Reader

 

 

iam

Ditt Verkliga Jag
Kort presentation.

 

Sveriges Sponsor - Queen of Light

 

Sunrise

När vi är en sol...

  Copyright © 2007 HeartsCenter.se