Hearts Center Logo

HeartsCenter SWEDEN

 

Rejoicing in Spiritual Rebirth

 
 

Om HeartsCenter UndervisningHeartstreams™ Dekret/BönerEvenemang Kontakta Oss Hem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakta Oss

info@heartscenter.se

 

Healingstöd

Vissa personer känner det som sin uppgift att ge andlig stöd til sjuka och personer som är vid livets slut. Är du interesserad av denna typ av stöd kan du kontakta Hearts Center med några begränsade uppgifter om den det gäller. Detta är inte en proffesionell tjänst och de som är med och ger detta stöd står inte under sekretess. Hearts Center tror emellertid att de som ger denna tjänst gör det för att hjälpa andra.

Om du känner dig kallad till att vara med i detta arbetet kan du också kontakta Hearts Center.

Översättare

Kontakta oss om du vill vara med för att översätta undervisningen till svenska och norska. Om du känner att du vill översätta en eller flera av de dikteringar som du finner på Heart Centers engelskspråkiga hemsida, kan du kontakta Hearts Center Sverige och meddela vad du önskar att översätta. Denna kontakten är viktigt så att inte flera översätter samma saker.När du är klar med det överenskomna projektet, mejla din översättning till oss. Vi kommer att korrekturläsa arbetet, och efter att det är gjort kommer ditt arbete göra det möjligt för andra att läsa den undervisningen som ges och ta emot utstrålningen från den Mästaren som gav dikteringen

 

Stöd till Heartscenter

Du är välkommen att ge en ekonomisk gåva till Heartscenter. Alla som arbetar med Heartscenter gör det frivilligt och utan ersättning. Din gåva gör det möjligt för andra att ta del i denna undervisningen utan kostnad. Vårt konto är PlusGiro 458 922-2

 

webmaster@heartscenter.se - Maila oss med åsikter om hemsidan.

 

 

Wash Europe in Crystal Light

Wash Europe in Crystal Light (inga bilder)

Adobe Acrobat Reader behövs. Adobe Reader

 

 

iam

Ditt Verkliga Jag
Kort presentation.

 

Sveriges Sponsor - Queen of Light

 

Sunrise

När vi är en sol...

  Copyright © 2007 HeartsCenter.se