Hearts Center Logo

HeartsCenter SWEDEN

 

Rejoicing in Spiritual Rebirth

 
 

Om HeartsCenter UndervisningHeartstreams™ Dekret/BönerEvenemang Kontakta Oss Hem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditt Verkliga Jag - Din Buddha Natur

Din Buddhanatur är din sanna identitets blåkopia. Den övre gestalten är din Gudomliga Närvaro, känd som JAG ÄR DEN JAG ÄR. Den omges av din orsakskropp – regnbågsfärgade sfärer bestående av förhistoriska substanser förenade med ansamlad positiv energi från många liv.

Mellersta gestalten är förmedlaren, läraren, den som överför Guds helighet, kärlek och visdom till din själ – exemplifierad av många stora mästare som Gautama Buddha, Kuan Yin, Konfucius, Krishna och Jesus.

Den nedre gestalten föreställer själen som utvecklas, genomsyrad av det violetta ljuset – den sjunde strålens transmuterande och andliga alkemiska aktivitet. Den vita ljusstrålen, känd som kristall- eller silversträngen flödar ned från din Gudomliga Närvaro genom förmedlaren och förankrad i den trefaldiga flamman i ditt hjärta förbinder den dig till din Gudomliga Källa.

Den glimrande cylinderformade ljusutstrålningen, Kristalldiamantljustuben, som stiger ner från din Närvaro och omsluter de nedre gestalterna kan du åkalla dagligen för att få beskydd och kraft:

Älskad gudomlig kärlek Jag Är,
Stråla ditt ljus, runt mig här.
Kosmiska hemliga eldsstrålar,
Pulserande och flödande du målar.
Violett glädje genom mig nu ler,
Res mig upp, gör mig fri jag ber.
Sjungande, spinnande, brinnande ljus,
Försegla mig i ditt nåderika hus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wash Europe in Crystal Light

Wash Europe in Crystal Light (inga bilder)

Adobe Acrobat Reader behövs. Adobe Reader

 

 

iam

Ditt Verkliga Jag
Kort presentation.

 

Sveriges Sponsor - Queen of Light

 

Sunrise

När vi är en sol...

  Copyright © 2007 HeartsCenter.se