Hearts Center Logo

HeartsCenter SWEDEN

 

Rejoicing in Spiritual Rebirth

 
 

Om HeartsCenter UndervisningHeartstreams™ Dekret/BönerEvenemang Kontakta Oss Hem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dekret och Böner

 

En del av det andliga arbetet som genomförs genom Hearts Center är att använda speciella mantras som ofta benämns som dekret.  Dessa dekret finns på engelska att ladda ner och skriva ut gratis. Här finns ett urval, och totalt finns en hel bok på 250 sidor. Du kan också lyssna på olika decreer genom att följa länken och klicka på audio och självklart också ladda ner till din egen MP3 spelare om du vill.

Alla dagar är det möjligt att vara med och ge dekret genom att lyssna till de dekret som sänds ut via hemsidan till The Hearts Center. Då och då kan du även vara med på dekret som sänds från Sverige.

Det pågår också arbete med översättningar av dekret till svenska och här finner du en del dekret som redan är översatta.

Rena Europa i Violett Flamma

Vid The Hearts Center seminarium i Sverige februari 2007, blev ett andligt arbete gjort för att rena Europa. Det bestod av att man använde kraften av det talade ordet genom dekret 70.002 Wash the Earth in Violet Fire. Man bytte ut orden “the Earth” med namnet på olika europeiska nationer samtidigt som man visualiserade sig själv där genom att använda foto från alla Europas nationer. Innan vi gjorde detta gav Ärkeängeln Uriel vissa instruktioner om hur vi skulle sända ut det violetta ljuset till varje nation:

”Och när ni ger er åkallan för dessa nationer ber jag er var och en att lyfta era händer och se floder av flytande ljus stråla fram igenom dessa nationer för att väcka upp själar, för att frigöra själar, för förädlingen av de som sannerligen är ädla i anden...”

Saint Germain gav en diktering efteråt och uppmanade oss att göra denna samma ritual varje vecka. Han sa bland annat:

”O, välsignade vänner, tänk på vad som kan åstadkommas när denna ritual repeteras varje lördagskväll, om ni ville genomföra denna alkemi från era hjärtan regelbundet för mig och Great Divine Director*. Detta är sannerligen det jag föreställde mig, när jag gav den violetta eldens dispens till Godfre för över sjuttio år sedan, välsignade vänner.”

Han beskrev också effekten av vårt arbete:

O heliga vänner. Se hur elementarernas kungadöme är upphöjt och hur gnomer, sylfer, salamandrar och undiner bokstavligen hoppar av glädje runt om i Europa. Se hur tusentals och åter tusentals legioner av änglar har svarat på era anrop och hur eldiga salamandrar, som svar på er åkallan har gått in i orsaken och roten till mörkret, även in till astralplanet för att bränna bort spår och minnen av krig, minnen av avskyvärdheter, minnen av mörker som har belägrat denna kontinent i tusentals år.
Se hur änglarna har ledsagat många människors hjärtan som behöver upplyftning och hur det högre jaget av ljusa själar, som tillfälligt varit förlorade i mörkret i sina nationer, har blivit uppmanade att på nytt söka efter detta ljus.”

* Den Uppstigne Mästaren Great Divine Director är Saint Germain’s guru.


Under tiden efter 2007 har mästrarna flera gånger kommenterat denna ritualen och dens effekt.

I oktober 2009 bad Saint Germain om att ”violett eld” ändras till ”kristall ljus” och att når denna ritualen görs så håller man den perfekta bilden av varje nation och dens folk. Saint Germain sa att Ljuset hade accelererat i betydlig grad och att vi genom att göra detta skapar en gyllene kristall tidsålder på den eteriske nivån som vi skall manifestera i den fysiska nivån.

 

 

Wash Europe in Crystal Light

Wash Europe in Crystal Light (inga bilder)

Adobe Acrobat Reader behövs. Adobe Reader

 

 

iam

Ditt Verkliga Jag
Kort presentation.

 

Sveriges Sponsor - Queen of Light

 

Sunrise

När vi är en sol...

  Copyright © 2007 HeartsCenter.se