Hearts Center Logo

HeartsCenter SWEDEN

 

Rejoicing in Spiritual Rebirth

 
 

Om HeartsCenter UndervisningHeartstreams™ Dekret/BönerEvenemang Kontakta Oss Hem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korta Klipp

 

Ärkeängeln Mikaels Legioner Smyckar Oss med Vingspetsar av Ljus - En Kopia av Elds Vingarna som De Navigerar Sig med Runt Vår Planet...

Se er själva i denna stund som en ängel… Se er sedan flyga med mig då jag tar er och Faith runt Jorden… vi far över nationerna och ser folken vars själar är förtvilade eftersom de inte vet om sin förbindelse med sin Källa.

  • Och denna dag tar vi ljusfacklor och vi upptänder här och där och överallt på inre nivåer dessa själar och det är en tändande gnista i dessa själar. Archangel MichaelOch ni kan också ta dessa skinande ljusfacklor och beröra dessa själar, många som ni känner på inre plan.

  • När ni önskar ett större agerande av ljuset kan ni meditera med våra härskaror, även sjunga till oss samtidigt som ni cirklar runt Jorden i denna meditationsupplevelse och med dessa kosmiska tindrande varelser beröra själar ... ni också..

  • När ni kan se er själva flyga med oss i anden, så vill det bli så.

  • Och om ni genom kraften av er kosmiska föreställningsförmåga kan höja  er ännu högre för att överstiga detta planetariska hem, kan ni flyga med oss till andra planetariska hem där vårt arbete fortsätter dag och natt—för det är ingen natt där vi är, bara vår och dagsljus i den eviga enheten inni Guds eldiga ljus och hjärta

 Lyssna till Ärkeängel Mikaels hela budskap på Mikaelsmäss given den 29 September, 2008 genom budbäraren David Christopher Lewis.

Miljoner människor från olika kulturer Jorden runt känner till Ärkeängeln Mikael och ber om hans hjälp. Han är Ärkeängeln av den första strålen av tro, beskydd och Guds vilja. Mikaelmäss firas vanligtvis den 29 september till ära för denna fantastiska varelse av ljus. Hans eteriska retreat är över Banff, British Columbia i Kanada.

Bilden är målad av Tom Miller ntmiller@hbci.com         

                       

Goddess of Purity - Renhetens Gudinna

Se Er Själ som en
Stor Pärldroppe i Guds Ocean

http://www.heartscenter.org/portals/0/img_articles/whiterose325.jpgRenhetens Gudinna,-Goddess of Purity- sänder denna morgon en stråle av renhet till alla människors själar. Hon talar om för oss att när många fler viger sina liv till heligt ändamål, förstår Vattumannens känsla av renhet och börjar att helt identifiera sig med och använda dessa nya strömmar av anden, kan en högre spiral bli vår. ”Det är som om  ni tar ett språng in i Guds armar med det språnget av tro, som också är ett språng av renhet,välsignade vänner.” 

Det är värdigheten i Gud som Renhetens Gudinna-Goddess of Purity- sjunger till våra själar. Hon ber oss meditera på ljuset av renhetens pärla inuti vår själ, om så för endast en minut varje dag, och se det strålande vita ljuset fullständigt där vi är. “Det kan transformera ert liv från och med denna dag,” säger hon “så att ingenting kan fästa sig på er. Och såsom med Jesus, vill det inte finnas något inom er som de onda kan hålla sig till eller förstärka...för allt inom er är renhet.”
           
Renhet är den Andliga Elden av ditt Högre Jag

“Under hela dagen, när ni förbereder er egen själ inför bröllopet med Anden av Jag Är ovanför er, acceptera er ursprungliga födslo-rang som en ren andegnista av det Gudomliga. Förstå helheten av renhetens ljus genom varje tanke, ord och handling och säg till er själva, ”Jag är ren. Mina tankar är rena. Mina känslor är rena. Allt som jag är, är av Guds fullständiga renhet i detta ögonblick...”

Hon lämnar slutligen oss med en tanke, alltmedan vi funderar över varandet i Gud, ”Den dagen ni föddes i Guds hjärta var sannerligen en dag av renhet. Tänk på den dagen då ert eget barn föddes eller på andra som har barn som ni älskade då de var nyfödda. Se renheten av den nyfödde genom Guds ögon och överför det till din egen själ för att återigen fullständigt förstå vem ni verkligen är i Guds ögon och hjärta… acceptera helt din renhet för det är Guds stora nöje att ge er kungadömmet – kungadömmets välsignade medvetande av rent varande i ljuset och endast i renhetens ljus."

 

 

Ett brev i barmhärtighet från mitt hjärta

Hennes Kärlek och omsorg präglas in med barmhärtighet på själar och situationer där andra har givit upp i fåfänglighet.

Rikedomar skapas ofta av makt men kvarhålls i barmhärtighetens nåd.
Om du är benägen att ge av barmhärtighetens gåvor, blir du aldrig övergiven av henne.

Barmhärtigheten är aldrig flyktig, genom hennes uttrycksfulla sätt kvarstår skönheten

Även som rättskaffens män och lärare du är, så värderar barmhärtighetens mödrar dig.

Var barmhärtig handling lämnar kvar ett avtryck, ett Lotus ljus i etern, vilket välsignar alla som kommer i dess strålning.

Först klär barmhärtigheten av de som sprider hopplöshet bland människorna tills hennes sanningsbudskap raderar den yttre existensens smärta genom sin rena välsignelse av att vara.

Lev din dag i hoppfull förväntan precis som du färglägger den i barmhärtighetens nyanser.

De som arbetar med jorden, luften, elden och vattnet har vanligtvis en högre känslighet inför eteriska gudinnor och barmhärtighetens präster.
kuan1Att arbeta med barmhärtighet är alltid frivilligt.

Centrerad på lotusens sköte med sin perfekta närvaro, ljuder barmhärtigheten ständigt till alla som har, genom förlåtelse, försakat samvetets röst.

Jag är den gudomligt utsmyckade av alla hjärtan i kärlekens och barmhärtighetens andliga olja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wash Europe in Crystal Light

Wash Europe in Crystal Light (inga bilder)

Adobe Acrobat Reader behövs. Adobe Reader

 

 

iam

Ditt Verkliga Jag
Kort presentation.

 

Sveriges Sponsor - Queen of Light

 

Sunrise

När vi är en sol...

  Copyright © 2007 HeartsCenter.se