Hearts Center Logo

HeartsCenter SWEDEN

 

Rejoicing in Spiritual Rebirth

 
 

Om HeartsCenter UndervisningHeartstreams™ Dekret/BönerEvenemang Kontakta Oss Hem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Programmet för Umeå konferensen "A Cosmic Infusion of Light from Venus" är nu här.

Klicka här för att ladda ned PDF-filen.Nyupplagda HeartsStreams finns!

 

Klicka på HeartStreams länken till vänster och kika igenom några dikteringar som har blivit nedskrivna och översatta till svenska.

 

Meditation för att stärka den trefaldiga flamman av visdom, kärlek och kraft inom dig själv och Skandinavien/ Norden

Andligt sett står de nordiska länderna nära varandra. På 1980 talet blev det undervisat att de nordiska ländernas andliga syfte är att uttrycka olika kvalitéer, Sverige – visdom, Norge - kärlek, Finland - kraft och Danmark som geografiskt ligger under de tre andra skall uttrycka modersenergiern Ett annat sätt att säga detta på, är Norden uttrycker olika aspekter av Gud; Sverige – Son, Finland – Fader, Norge – Helig Ande och Danmark Moder.

Mästaren Emmanuel Swedenborg har bedd om att en speciell meditation för att förstärka denna så kallade trefaldiga flamman i Skandinaven, genom att varje månad göra en speciell meditation. Om du vill vara med så kan du klicka på bilden du får upp och följa instruktionerna.

Gratis undervisning från de uppstigna mästarna

Genom att klicka här kan du registrera din epostadress och ta del av undervisning på engelska direkt från de uppstigna mästarna. Den kommer att mailas til din epost adress flera gånger pr. månad.

Korta Klipp

Här finns möjlighet att läsa kortare utdrag från olika dikteringar/heartstreams.

 

Gratis Ebok att ladda ned; På Nya Ljusvägar i Skandinavien

I februari 2007 genomfördes seminariet “Blazing Light Trails in Scandinavia; experience Aquarian Age Love Fires from the Ascended Masters” i Sverige. De Uppstigna Mästarna gav totalt nio dikteringar. Det gavs också tillfälle för alla att ställa frågor till Mästarna, både personliga och mer politiska frågor. Exempel på frågor var; Hur ska jag få mer pengar; Vad kan jag göra för mina anhöriga; Vad är Sveriges andliga roll; Finns det andliga retreats på det eteriska planet över Skandinavien och Vad tycker Mästarna om EU? Nu kan du ladda ned den svenska eboken från detta seminariet genom att klicka här.

 

Skapa Positiv Förändring


Under seminariet ”På nya Ljusvägar” ledde Manjushri en meditation där han genom visualisering visade hur vi kunde skapa en ny värld genom att systematiskt visualisera allt det positiva som vi vill ska ske inom oss själva, inom vår närmaste omgivning, våra barn och familj, vår arbetsplats, vår kommun, vårt land och på världsbasis. Även Mästaren El Morya har utmanat oss att skapa ”vår egen perfekta planet” genom att visualisera en perfekt värld, om så bara för en minut varje dag.
Läs mer om Manjushris undervisning i eboken ”På Nya Ljusvägar i Skandinavien” och få ideer till din visualisering av en bättre värld.

Bild med tillåtelse fr. Osel Shen Phen Ling, www.fpmt-osel.org

 

 
 

 

Wash Europe in Crystal Light

Wash Europe in Crystal Light (inga bilder)

Adobe Acrobat Reader behövs. Adobe Reader

 

 

iam

Ditt Verkliga Jag
Kort presentation.

 

Sveriges Sponsor - Queen of Light

 

Sunrise

När vi är en sol...

  Copyright © 2007 HeartsCenter.se